magazyn

 

magazynNasz magazyn pozwala nam na przechowywanie całości bądź części nakładów wyprodukowanych u nas produktów.

Klient nie ponosi kosztów magazynowania pozostałej części nakładu w okresie określonym w zamówieniu.

powrót