drukarnia przyjazna środowisku

srodowisko
1. Wykorzystujemy surowce z recyklingu.
2. Ograniczamy zużycie energii.
3. Podczas produkcji używamy farb i lakierów nisko migracyjnych.
4. Drukujemy na certyfikowanych podłożach.
5. Eliminujemy druk alkoholowy.
6. Układy czyszczenia opieramy o organiczne
rozpuszczalniki.
7. Uszlachetniamy lakierami wodnymi.
8. Odzyskujemy ciepło poprodukcyjne.
9. Segregujemy odpady.

powrót