studio graficzne

studio

Większość Klientów zleca nam prace przysyłając gotowe projekty graficzne. Częstym problemem jest jednak ich złe przygotowanie, co skutkuje stratą czasu na poprawki przez osoby z zewnątrz, a w najgorszym przypadku efektem finalnym innym, niż zamierzony przez Klienta.

Nasze studio sprawdza każdy plik pod względem poprawności przygotowania do druku. Jeśli istnieje konieczność naniesienia poprawek możemy to zrobić na miejscu pozwalając Klientowi na oszczędność czasu.

Pracujemy zarówno na platformie PC jak i Mac.

powrót